Kodukord

Hea Koduklubi külastaja,

palun võta hetk ja tutvu meie kodukorraga, et nii Sinul kui ka kõigil teistel treenijatel oleks meie juures hea olla.smiley

LIIKMELISUS

Koduklubi külastamiseks tuleb end registreerida Koduklubi liikmeks –– seda saab teha TASUTA. Registreerimisel täidab liikmekandidaat ankeedi isikuandmetega ja tehakse foto, mis lisatakse infosüsteemi. Igale klubi liikmele väljastatakse individuaalne liikmekaart.
Treeningutel osalemiseks peab klubi liige lunastama pääsme kehtestatud hinnakirja alusel. Klubi liikmelisus on personaalne ja selle edasiandmine teistele isikutele pole lubatud.
Klubi pikendab treeningperioodi tasuta juhul, kui klubiliige on haigestunud makstud treeningperioodi vältel ja haigus kestab rohkem kui seitse päeva. Haiguse kestuse tõendamiseks tuleb esitada töövõimetuslehe koopia või arstitõend.

TREENINGSAALID

Kõik Koduklubisse saabujad registreeritakse administraatori juures. Ilma registreerimata on klubis viibimine keelatud. Registreerumine toimub ainult kohapeal.
Klubis treeningul viibivad sportlased, kes pole klubi liikmed, on administraatori nõudmisel kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi.
Treenides palun arvesta ka kaastreenijatega — klubis käiakse sobivas riietuses ja vahetusjalanõudega. Vajadusel kasuta treeningrätikut. Palja ülakehaga ja paljajalu viibimine on lubatud ainut duši- ja riietusruumides.
Pärast treeningu lõpetamist jäta treeningvahendid selleks ettenähtud kohta: kangid-hantlid alustele ja kangikettad hoidikutesse.
Treenides häälesta palun oma telefon sellisele režiimile, et see ei häiriks teisi treenijaid.
Treenides vali jõukohased koormused ja raskused. Kahjuks ei saa me vastutust võtta seadmete valest kasutusest või liiga suurtest raskustest tingitud vigastuste eest.

Vigastuste ja terviserikete vältimiseks informeeri kindlasti treenerit oma (võimalikest) tervisehädadest või mis tahes muutustest tervislikus seisukorras (nt palavik, vererõhuhäired, valud, südamevaevused jne).
Klubi administratsioonil on õigus klubi liikmestaatus ära võtta ja teenuse osutamine lõpetada, kui klubi liige on esitanud valeandmed, rikub klubi inventari, viibib klubis ebakaines olekus, käitub ebaväärikalt, ei täida sisekorraeeskirju või häirib teisi klubi liikmeid.

RIIETUSRUUMID

Kapi võtme annab administraator klubi liikmele treeningule registreerimisel.  Klubi teeb omalt poolt kõik võimaliku, tagamaks klubiliikmete vara säilimise treeningu ajal, kuid täit vastutust liikmete isiklike asjade ja väärisesemete eest me võtta ei saa.
Kapi võtme kaotamine eeldab klubilt luku asendamist ja seetõttu kohaldatakse kaotajale võtme kaotamisel sunniraha 35 (kolmkümmend viis) eurot.
Klubi ruumid on ette nähtud sportimiseks; raseerimine, juuste värvimine ja habemeajamine klubi ruumides on keelatud.
Kliendil on õigus kappi kasutada ainult treeningu ajal. Kappidesse ja riietusruumi unustatud asju maksab alati küsida administraatorite käest, kuid lõpmatuseni me neid säilitada ei saa.

ÜLDIST

Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas ja treeningplaanides teavitades neist ette läbi kodulehe.
Turvalisuse huvides on alla 14-aastastel lastel ilma täiskasvanud saatjata klubis viibimine keelatud. Alaealiste turvalisuse eest klubi territooriumil vastutab saatja.
Klubisse astumisega kinnitab klubi liige, et on tutvunud klubi kodukorraga ja kohustub seda järgima.